Չորրորդ Հայքի Գրադարան . ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ . Չորրորդ Հայքի Գրադարան . ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ . Չորրորդ Հայքի Գրադարան . ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ . Չորրորդ Հայքի Գրադարան . ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ . Չորրորդ Հայքի Գրադար

Sophene Armeniaca

Dig Deeper

Arable Land

“A magnificent castle towered high over a beautiful green forest that was surrounded with villages. Its minarets…”

Read More »
Harem by Raffi: Read Online
Dig Deeper

Harem

The book that saw the great Armenian novelist Raffi exiled from Persia.

Read More »
My Soul In Exile by Zabel Yesayan
Chapter-By-Chapter

Հոգիս Աբսորեալ: Ջորրորդ Մաս

Մայիսեան լուսայեղ օր մըն է. արդէն տաքերը սկսեր են ու արեւի ճառագայթներու մէջ որոնք լուսեղէն սիւներու նման կը մտնեն սենեակ վարագոյրներու ընդմէջէն, գոյնզգոյն բզէզներ դարձդարձիկ կը պարեն, անընդհատ բզզալով։

Read More »
My Soul In Exile by Zabel Yesayan
Chapter-By-Chapter

Հոգիս Աբսորեալ: Երրորդ Մաս

Ժամը յառաջացած էր երբ տիկին Դանիէլեան երեւցաւ. հիւրասենեակին մէջ առանձին խումբեր կազմած հիւրերը կը վիճաբանէին ջերմօրէն զանազան խնդիրներու մասին։

Read More »
My Soul In Exile by Zabel Yesayan
Chapter-By-Chapter

Հոգիս Աբսորեալ: Երկրորդ Մաս

Այն միջոցին որ Սեպուհեան եւ Չէրքէզեան սրահ պիտի մտնէին պատկերներս տեսնելու, խումբ մը ուրիշ ծանօթներ եկան այցելութեան եւ անմիջապէս խօսքը դարձաւ հակայեղափոխական շարժումին։ Կիլիկիոյ կոտորածներուն, եւ թրքահայ նոր դաշնագրութեան մը ծրագրին վրայ։

Read More »